LiveZilla Live Chat Software
Luk indkøbskurv
0 Artikler i indkøbskurven

Din indkøbskurv er tom i øjeblikket.

Ergebnisse ()
Udført
Min konto
0 Artikler i indkøbskurven

Din indkøbskurv er tom i øjeblikket.

Fortrydelsesret og følgerne af fortrydelse

Fortrydelsesret og følgerne af fortrydelse

Inden for to uger kann forbrugere annullere aftalen skriftligt (fx pr. Brev, e-mail) uden at angive grunde eller ved at returnere genstanden. Fristen regnes fra det tidspunkt hvor informationerne om fortrydelsesret er blevet afgivet i tekstform, dog ikke før forbrugeren modtager varen og heller ikke før virksomheden har opfyldt sin informationspligt i henhold til artiklen 246 stk. 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 i EGBGB samt virksomhedens pligter i henhold til § 312e stk. 1 1. punkt i BGB i forbindelse med artiklen 246 stk. 3 EGBGB. Ved beregning af fristen medregnes den i henhold til ovenstående bestemmelser gældende dag, hvor informationerne om fortrydelsesret er blevet meddelt skriftligt hhv. Dagen for varens ankomst hos forbrugeren hhv. Dagen for opfyldelse af ovenstående informationspligter ikke. Fortrydelsesfristen anses for overholdt når fortrydelsesmeddelelsen eller genstanden er afsendt rettidigt. Meddelelse om fortrydelse skal stiles til:

Electronet24 GmbH
Direktør: Andreas Pauli
Am Bahndamm 88
25469 Halstenbek/Tyskland

Fax DE: +49.4102-4 555 8 287
E-Mail: shop@electronet24.com

I tilfælde af gyldig fortrydelse skal de ydelser der er modtaget af begge parter, returneres og evt. Udnyttede fordele (fx renter) skal udbetales. Hvis forbrugere ikke kann returnere den modtagne ydelse eller kun kann returnere den delvist eller kun i en dårligere stand, skal de yde værdierstatning i et tilsvarende omfang. Ved overdragelse af genstande gælder dette ikke hvis forringelsen af genstanden udelukkende skyldes en afprøvning af genstanden sådan som det ville have været muligt i et butikslokale. Derudover kann forbrugere undgå forpligtelsen til at yde værdierstatning for en forringelse der er opstået i forbindelse med tilsigtet ibrugtagning af genstanden, ved ikke at tage genstanden i brug som ejer og undlade alt der kann forringe dens værdi. Genstande der er egnet til at blive sendt som pakke, skal returneres for Electronet24's risiko. Forbrugerne skal betale for returneringen af varerne hvis varerne svarer til den afgivne bestilling og hvis prisen for den genstand der skal returneres ikke er højere end EUR 40,00, eller hvis forbrugeren i tilfælde af en højere pris endnu ikke har erlagt modydelsen eller en i henhold til kontrakten aftalt delvis betaling på fortrydelsestidspunktet. I alle andre tilfælde er returnering gratis for forbrugere. Genstande der ikke kann sendes som pakke, afhentes hos forbrugeren. Tilbagebetalingspligten skal være opfyldt inden for 30 dage; fristen for Electronet24's pligt til tilbagebetaling begynder med modtagelse af fortrydelseserklæringen eller i tilfælde af returneringer med modtagelse af varen.

Fortrydelsesretten gælder iht. § 312 d stk. 4 nr. 2 i BGB ikke for aftaler om levering af audio- eller videooptagelser eller af software såfremt forbrugeren har brudt forseglingen på de leverede datamedier, samt iht. § 312 d stk. 4 nr. 3 i BGB ikke for aftaler om levering af aviser, tidsskrifter og magasiner.